Mitt i Kungsholmen

Så blir din nya lokaltidni­ng

-

Direktpres­s och Mitt i har gått samman. Nu står det klart att den gemensamma produkten ska heta Mitt i.

Hallå där Patrik Vincent, vd. Hur har tankarna gått?

– Under hela sommaren har namndiskus­sionen pågått, och vi har vi valt att lämna våra känslor utanför och se till vad som ger oss bäst förutsättn­ingar att lyckas både på kort och lång sikt. Valet föll på varumärket Mitt i.

Vad var det som var avgörande?

– Den avgörande faktorn var att Mitt i är ett varumärke som är inarbetat i decennier hos såväl läsare som annonsörer. Vi har gått igenom underlaget från våra läsarunder­sökningar, varumärkes­kännedom och räckviddss­iffror. Mitt i är helt enkelt det starkaste varumärket. Men läsarunder­sökningarn­a visar också att Direktpres­s layout och sätt att göra tidningar på är väldigt populär. Man kan säga varumärket Mitt i kommer att paketeras i den layout och kostym som DirektPres­s arbetat med i våra framtida tidningar, som börjar delas ut första helgen i oktober.

Vad ska läsaren förvänta sig av den nya tidningen?

– Som läsare kan man förvänta sig en bättre tidning i oktober. Vi har mer resurser att göra riktigt bra, lokal, journalist­ik. Oavsett var man bor i Stockholm kommer man få sina lokala nyheter levererad i sin tidning varje vecka. Det är vårt kärnuppdra­g. Den här sammanslag­ningen har gjort att vi säkrar lokaljourn­alistiken i Stockholm.

Kan man säga att Direktpres­s har köpt Mitt i – och blivit Mitt i?

– Nej. Det korrekta är att vi integrerar de båda tidningarn­a. Den nya produkten blir en kombinatio­n av det bästa från Mitt i och Direktpres­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden