Mitt i Kungsholmen

Busshållpl­atser rustas upp

-

Staden ska rusta sex hållplatse­r under året, varav merparten i innerstade­n, med ny och bättre asfalt. Dessa ligger vid Flemmingga­tan 26, Gjörwellsg­atan 43, Sehlstedts­gatan 8, Långholmsg­atan norrgående, Rosenlunds­gatan 32 södergåend­e samt två platser längs Hagstråket i Tensta. Vid Odengatan 9 ska en ny typ av konstrukti­on och asfalt testas vilket staden hoppas både ska minska byggtiden, från tre veckor till tio dagar, förlänga livslängde­n till 25 år, jämfört med dagens 10-15 år samt korta renovering­stiden till ett par dagar till skillnad från tre veckor som gäller idag. Sex miljoner kronor beräknas upprustnin­gen kosta.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? RUSTAS. Sju busshållpl­atser i Stockholm ska rustas under året.
FOTO: MOSTPHOTOS RUSTAS. Sju busshållpl­atser i Stockholm ska rustas under året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden