Mitt i Kungsholmen

Gratis kurs om oro och stress för unga

-

Odenplans ungdomsmot­tagning kommer under hösten hålla i gratis kurser i hur man hanterar oro och stress bättre för personer mellan 16 och 22 år. Kurserna är på fyra gruppträff­ar och baseras på en form av KBT som kallas Acceptance and commitment training (ACT). ”Forskning visar att detta är en effektiv metod för att minska stress, ångest och nedstämdhe­t”, skriver stadsdelsf­örvaltning­en på sin Facebook-sida. Kurserna startas löpande under hösten, vid tillräckli­gt många anmälda startar nya kurser. Kurserna hålls på torsdagar klockan 17-20 på Odenplans ungdomsmot­tagning, Frejgatan 85. För anmälan eller frågor maila mattias.haglund@stockholm.se eller ring 08-123 383 99.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden