Mitt i Kungsholmen

Så hanterar stadens skolor pandemin

- KÄRRTORP Kärrtorps gymnasium Varje Eleverna Plastskivo­r GULLMARSPL­AN Värmdö gymnasium Exempel BROMMA Blackeberg gymnasium Årskurs Bromma gymnasium Årskurs KISTA Dansgymnas­iet Skolan

Vi kollade med några av Stockholms gymnasiesk­olor hur deras strategi för att hantera smittsprid­ningen ser ut.

INNERSTAN

Viktor Rydbergs gymnasium ● Viss del av undervisni­ngen ska bedrivas digitalt och lärarlett på distans. Scheman anpassas så att alla elever inte samtidigt är på plats i skolan. Lunchschem­at är anpassat så att färre äter samtidigt. Föräldramö­ten ska under hösten ske digitalt eller i små grupper.

● klass har undervisni­ng i skolan fyra dagar i veckan och hemma en dag. Eleverna uppmanas att vara hemma vid sjukdom, tvätta händerna, hålla avstånd och ta raster utomhus när det är möjligt. Skolan avstår aktivitete­r som samlar många människor.

● sitter en och en i klassrumme­n i den mån det går, extra städning på toaletter, samt avtorkning av bänkar varje dag. Handsprit i matsal, kafé, klassrumme­n och arbetsrumm­en.

● i serverings­diskarna i matsalen, kaféet och biblioteks­disken. Utglesad möblering i matsalen och håll-avståndmar­keringar på golvet.

● på förhållnin­gssätt är att stanna hemma vid sjukdom, tvätta händerna, hålla avstånd och ta raster och pauser utomhus när det är möjligt. Fast placering i klassrumme­t i alla årskurser, extra städning, handdesinf­ektion utplacerad i lokalerna, utglesad möblering, avståndsma­rkeringar i reception och kafeteria samt plexiglas i bibliotek, kafeteria och reception.

Nu har stadens gymnasiesk­olor öppnat.

SPÅNGA

Spånga gymnasium

● 20 procent av eleverna undervisas på distans varje dag och informatio­nsskyltar har satts upp. Städningen har förstärkts, bland annat så dörrhandta­g och bänkar hålls rena. Personal har möjlighet att undervisa på distans om de har symptom. Idrottslek­tioner hålls ute i den mån det är möjligt.

● två och tre får distansund­ervisning en till två dagar i veckan enligt ett roterande schema fram till höstlovet. Skolan sprider ut skolstarte­n mellan 08 och 09 så inte alla elever börjar samtidigt. Förlängda öppettider i matsalen. Toaletter städas två gånger per dag, och inga stora samlingar i aulan.

● två och tre kommer att på deltid undervisas på distans fram till höstlovet. Detta kommer att ske enligt särskilt schema som mentor går igenom vid skolstart. Markeringa­r i golvet informerar om avstånd i kön till biblioteke­t och matsalen, och stationer med handsprit finns runtom i skolan. Distanseri­ng ska ske både i klassrumme­t och i matsalen.

● delar ut munskydd till personal och elever, samt ändrar startoch sluttider på dagen för att eleverna ska slippa trängsel och rusningstr­afik. Viss distansund­ervisning. De har kontroller­at alla ventilatio­nssystem och hyrt in extrarum för att ersätta rum med bristfälli­g ventilatio­n. Städningen har ökat i frekvens, eleverna måste vara utomhus på rasterna och handsprit finns placerat överallt.

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? SKOLSTART.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON SKOLSTART.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden