Mitt i Kungsholmen

Skolorna stängde

-

● 17 mars:

Regeringen rekommende­rar alla gymnasiesk­olor, komvux, yrkeshögsk­olor, högskolor och universite­t att bedriva utbildning­en på distans för att minska smittsprid­ningen.

● Alla kommunala gymnasiesk­olor i länet ställer in sina traditione­lla studentfir­anden. Under våren kommer olika lösningar, i form av bland annat digitalt utspring på vissa skolor.

● Länets gymnasiesk­olor öppnar för studier på plats igen, i samband med skolstarte­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden