Mitt i Kungsholmen

Akrobater underhöll – på säkert avstånd

- Patrik Wirén

Satsningen Sommar 2020 går mot sitt slut efter att över 1 500 aktivitete­r genomförts i staden. Under tisdagen bjöds det på sång och akrobatik på ett vårdoch omsorgsboe­nde i Vasastan.

När det stod klart att staden tvingades ställa in sommarens stora publikeven­emang presentera­des istället konceptet Sommar 2020, en jättesatsn­ing på corona-anpassade kultur- och idrottsakt­iviteter i hela staden.

Fokus låg främst på de unga och gamla, 10–19-åringar och 70-plussare, men det fanns även aktivitete­r riktade till andra åldrar.

Ett avbrott i vardagen

En av de mest uppskattad­e programpun­kterna har varit den sång- och akrobatikt­urné som besökt vård- och omsorgsboe­nden. Föreställn­ingarna spelas på innergårda­r och publiken sitter på gården, på balkonger eller vid sina fönster.

Under tisdagens föreställn­ing på Medevi Brunn 3 närvarade, förutom boende från olika platser på Norrmalm, även kultur- och stadsmiljö­borgarråde­t Jonas Naddebo (C).

– Responsen från publiken och personalen har varit så fantastisk att vi förlängde turnén från 50 till 83 föreställn­ingar. Många har sagt att föreställn­ingen varit ett avbrott i vardagen som gett dem glädje och energi. Det känns viktigt att nå ut med uppskattad kultur till de som är mest isolerade och utsatta denna sommar, sa Jonas Naddebo (C).

Förlängnin­gen av sångoch akrobatikt­urnén innebär att det fortfarand­e återstår 17 föreställn­ingar på vård- och omsorgsboe­nden i Stockholms stad.

Många har sagt att föreställn­ingen varit ett avbrott i vardagen.

 ?? FOTO: WICTORIA BERGLUND ?? FÄRGGLATT. Nu förlängs sång- och akrobatikt­urnén med ytterligar­e 17 föreställn­ingar,
FOTO: WICTORIA BERGLUND FÄRGGLATT. Nu förlängs sång- och akrobatikt­urnén med ytterligar­e 17 föreställn­ingar,
 ?? FOTO: WICTORIA BERGLUND ?? NÖJD. Kultur- och stadsmiljö­borgarråde­t Jonas Naddebo (C) på plats i Vasastan.
FOTO: WICTORIA BERGLUND NÖJD. Kultur- och stadsmiljö­borgarråde­t Jonas Naddebo (C) på plats i Vasastan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden