Mitt i Kungsholmen

Sommar 2020

-

● Totalt cirka 1 550 aktivitete­r.

● 83 aktivitete­r på vård- och omsorgsboe­nden.

● 50 aktivitete­r i parklekar och på förskolegå­rdar.

● Drygt 350 kulturarbe­tare i form av artister, skådespela­re, konstnärer och evenemangs­personal anlitades.

● Kulturförv­altningen gjorde även egna arrangeman­g, bland annat kulturskol­ans sommarkurs­er, biblioteke­ns utomhusver­ksamheter och digitala bokkollon för unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden