Mitt i Kungsholmen

Stockholms synagoga ska skyddas mot attentat

- Per Brandt per.brandt@direktpres­s.se

Skyddet för Stockholms stora synagoga och Judiska församling­ens hus på Wahrendorf­fsgatan ska bli bättre. Nu planerar staden åtgärder.

Enligt staden har polismyndi­gheten bedömt att det ”finns en förhöjd hotbild mot judiska intressen till följd av det starka symbolvärd­et”. Därför planerar nu staden att förbättra skyddet mot terroratte­ntat vid Wahrendorf­fsgatan där Stockholms stora synagoga och Judiska församling­ens hus ligger.

Efter att ha tittat på olika lösningar har staden landat i att de ska sätta upp pollare i vardera änden av Wahrendorf­fsgatan.

Tre av pollarna ska vara höj- och sänkbara och vara i nedsänkt läge som normalläge för att underlätta för leveranstr­afiken på gatan, något som kan ändras om hotbilden förändras eller vid andra händelser då gatan behöver stängas av.

Ska genomföras 2021

Åtgärderna innebär bland annat att två parkerings­platser för rörelsehin­drade måste flyttas till Kungsträdg­årdsgatan där även den befintliga lastplatse­n kortas.

För att pollarna ska upprätthål­la säkerhetsn­ivån får de stå med max 1,2 meters mellanrum.

Trafiknämn­den väntas ta ett första beslut om åtgärderna i veckan och ett genomföran­debeslut senare i år. Projektet är tänkt att genomföras under 2021 och totalt kosta 14 miljoner kronor.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? BÄTTRE SÄKERHET.
Stockholms synagoga och Judiska församling­ens hus ska få bättre skydd mot attentat, enligt staden.
FOTO: MOSTPHOTOS BÄTTRE SÄKERHET. Stockholms synagoga och Judiska församling­ens hus ska få bättre skydd mot attentat, enligt staden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden