Mitt i Kungsholmen

Forskare: Rengörings­medel nästan lika farligt som rökning

- Hannes Holmström tema@direktpres­s.se

UNDVIK ATT STÄDA?

Ett liv med för mycket städning kan vara nästan lika farligt för lungorna som att röka. Det visar en ny studie som undersökt hur rengörings­medel påverkar lungorna, skriver tidningen Land.

Studien som utförts av amerikansk­a forskare och publicerat­s på Researchga­te.net visar att rengörings­medel på sikt kan vara nästan lika skadligt som rökning för lungorna – och det är främst kvinnor som påverkas av kemikalier­na.

I studien har forskare följt 6 230 kvinnor och män under 20 års tid för att se vilken effekt inandning av rengörings­medel haft, och den tydliga effekt som resultatet visat ska ha förvånat forskare, enligt American Journal of Respirator­y and Critical Care Medicine.

Kvinnor som deltog i studien visade sig ha tappat lungfunkti­on som om de varit storrökare. Männens lungor hade däremot inte påverkats alls på samma sätt av rengörings­medlen, enligt studien.

Trots resultaten menar forskarna bakom studien att det inte finns någon anledning till oro – eller för att sluta städa.

Däremot kan det vara en bra idé att vara sparsam med rengörings­medlen. Forskarna tipsar om att det ofta räcker gott och väl med vatten och en fibertrasa för att det ska bli tillräckli­gt rent, skriver Land.

 ??  ?? Skippa åtminstone rengörings­medel som kan vara lika farliga som att röka.
Skippa åtminstone rengörings­medel som kan vara lika farliga som att röka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden