Mitt i Kungsholmen

Främsta kraven

-

● Kraven som flest boende vill att föreningen ställer på styrelseme­dlemmar. enligt Sveriges Bostadsrät­tscentrum, Sveriges Bostadsrät­tsrapport 2020.

● Permanent boende i huset.

● Inga anmälninga­r i belastning­sregistret.

● Att de represente­rar de boende utifrån till exempel ålder och bakgrund.

● Inga betalnings­anmärkning­ar.

● Svenskt medborgars­kap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden