Mitt i Kungsholmen

Skicka en insändare · Så här gör du!

-

Mejl: insandare.stockholm@direktpres­s.se · Brev: Insändare Kungsholme­nDirekt, Box 5290, 102 46 Stockholm · Sms & bilder: 073–012 08 30

● Tänk på! Ju kortare du skriver desto större chans att komma med i tidningen. Redaktione­n reserverar sig rätten att korta och göra lättare ändringar i inskickade texter. Du får vara anonym om du vill. Inskickade insändare kan komma att publiceras på StockholmD­irekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden