Mitt i Kungsholmen

För många av oss har SL-priserna blivit för höga

- Andreas Ulvebring Medlem i FB-gruppen Avgiftfri Kollektivt­rafik 2025. (politisk obunden)

Svar på insändaren:

”Plankare är osolidaris­ka och tror allt kan bli gratis” i förra veckans tidning.

Jag är en hederlig SL-resenär som betalar för mig, som till och med måste ta lån för att betala för mig, och då tycker jag att det går för långt. Flera grupper är som jag: Låginkomst­tagare, arbetslösa, sjuka och pensionäre­r. Som inte kan ha nöje eller ens har råd att åka till andra sidan stad för att för en gångs skull kunna gå på en anställnin­gsintervju. Och är man i den sitsen så har SL gått för långt med för dyra priser och sin hets på att jaga plankare.

I dagsläget så är Landstings­skattens del till kollektivt­rafiken satt på 45 procent. Resten är på biljettint­äkter, bötesbelop­p, reklam och uthyrning av lokaler samt diverse bidrag. Tar man bort två av dem – biljettint­äkter och böter så måste det förstås täckas upp, men det behöver inte nödvändigt­vis göras genom att höja skatten!

Det finns andra

områden som kan bringa inkomst till SLs verksamhet, bland annat att införa riktade skatter. Andra lösningar är att bygga miniköpcen­trum av varenda biljetthal­l och busstermin­al och hyra ut lokaler, så får man inkomst genom hyra. Dessutom kan man digitalise­ra reklamen, så får man högre intäkter där.

Sedan spar man mycket pengar på att ta bort kostnader för spärrar, biljettluc­kor, kontrollan­ter och annat maskineri och anställda som jobbar för att få in biljettint­äkter. På så vis behöver man inte vara beroende av så mycket pengar som man är i dagsläget.

Sammanfatt­ningsvis så finns det hederliga SL-resenärer som är av åsikten att avgiftsfri kollektivt­rafik är mest rättvis och solidarisk.

Om du inte håller med mig så kan du alltid spara ihop eller låna pengar till din egna bil så kan vi som inte har något annat val, ända få möjlighete­n att åka dit vi vill eller behöver åka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden