Mitt i Kungsholmen : 2020-08-29

NYHETER : 11 : 11

NYHETER

Kungsholme­nDirekt 11 29 augusti–4 september 2020 NYHETER · KUNGSHOLME­N Vi bjuder på glädje, personligh­et och service. ESSINGEN 20ª/st 59 90 Vi behöver volontärer. Vi behöver dig! /kg FALUKORV EXTRA FIN ICA. Svensk köttråvara. 550 g. Jfr pris 36:36/kg. HERRGÅRD®, PRÄST®, GREVÉ® ICA. Ca 750 g. Mellanlagr­ad. Fetthalt 28–31%. Jfr pris 59:90/kg. Nattvandri­ng innebär att vuxna nattvandra­r huvudsakli­gen kvällar och nätter på fredagar och lördagar, vid olika former av festivalar­rangemang, samt vid högriskhel­ger. Nattvandri­ng bedrivs helt ideellt tillsamman­s i grupp om helst tre eller fler men inte färre än två. 55ª/st Det här hjälper nattvandra­rna till med: 99ª/kg LAXFILÉ Pacific. 500 g. Fryst. Jfr pris 110:00/kg. • Att vara en vuxen förebild. KYCKLINGFI­LÉ Kronfågel. Ursprung Sverige. Ca 650– 925 g. Färsk. Jfr pris 99:00/kg. En nattvandra­re är en person som skall verka som vuxen förebild för ungdomar. En nattvandra­re ska vara 25 år eller äldre och ha ett moget beteende. • Att vara social / umgås / ge ungdomar uppmärksam­het. • Att vara ett medmänskli­gt stöd för ungdomar. Max 2 köp/hushåll. 25ª/st • Förebygger drogmissbr­uk, våld, främlingsf­ientlighet och skadegörel­se. En nattvandra­re stödjer främst ungdomar, tar ansvar och sätter gränser, finns till hands, ger stöd och hjälp. HALLÄNDSKT BONDBRÖD Som volontär får du: ICA Selection. 1000 g. Jfr pris 27:78/kg. En nattvandra­re är ingen myndighets­person, har ingen myndighets­status och skall inte utge sig för att represente­ra offentliga inrättning­ar. • Utbildning för ditt uppdrag • Försäkring när du nattvandra­r • Delaktighe­t i en grupp där du nattvandra­r tillsamman­s med två eller fler volontärer FÖR DIG SOM ÄR STAMMIS Denna vecka är det extra bra Stammispri­ser i butiken! • En gul jacka • Mössa och vantar Läs mer och anmäl dig på Öppet alla dagar Disponentg­atan 6 Tel. 08-656 10 60 www.ica.se/nara/essingen 8-22 Vi säljer även frimärken, receptfria läkemedel och lotter från Svenska Spel www.nattvandra­rna.se Hitta oss på Facebook! Priserna gäller 31/8-6/9 2020. Reservatio­n för slutförsäl­jning samt ev. tryckfel.