”Gör som Gö­te­borg, sätt kort­lä­sa­re vid var­je dörr­par på bus­sar­na!”

Mitt i Kungsholmen - - SIDAN 1 - ILA

Om Re­gi­on Stockholm va­rit li­ka smar­ta som kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Gö­te­borg, så ha­de det fun­nits kort­lä­sa­re vid var­je dörr på vå­ra bus­sar! Vil­ken nyt­ta är det med två kort­lä­sa­re fram­me vid fö­ra­ren? Påstig­ning­en ju in­te for­ta­re för det.

Hur smart var det att pla­ce­ra ut kort­lä­sa­re på tvär­ba­nans håll­plat­ser? Många strun­tar i att blip­pa; för om man har 30 da­gars-kort är det ju re­dan ak­ti­ve­rat. Och om re­se­nä­rer­na är sent ute och ska blip­pa IN­NAN om­bord­stig­ning­en, då kanske de ris­ke­rar att mis­sa tå­get och strun­tar i att blip­pa. Och SL mis­sar en hel del i sta­tisti­ken. Många pen­sio­nä­rer har väx­lat från 30-da­gars kort till res­kas­sa. Och på bus­sar­na går det ju in­te att be­ta­la med res­kas­sa ef­tersom kort­lä­sar­na är pla­ce­ra­de längst fram. Kort­lä­sar­na bor­de va­ra pla­ce­ra­de vid al­la dör­rar om­bord på bus­sar och tvär­ba­na.

Det be­hövs smar­ta­re tänk in­om SL, bå­de när det gäl­ler po­li­ti­ker och led­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.