Nytt tra­fik­test på Kungs­hol­men

Mitt i Kungsholmen - - NYHETER · KUNGSHOLME­N · ESSINGEÖAR­NA - KUNGS­HOL­MEN.

Ett nytt sätt att sty­ra tra­fik­sig­na­ler och mä­ta hur tra­fi­ken rör sig i re­al­tid tes­tas just nu i kors­ning­en S:t Eriks­ga­tan/Fle­ming­ga­tan. Istäl­let för klas­sis­ka sling­or i mar­ken, som en­ligt sta­den är un­der­håll­skrä­van­de, då­li­ga på att kän­na av cy­klis­ter och mis­sar gå­en­de, an­vänds ka­me­ror och AI-pro­gram som kan skil­ja på de oli­ka tra­fi­kan­ter­na, mä­ta has­tig­he­ter och i vil­ken rikt­ning tra­fi­kan­ter­na fort­sät­ter ef­ter kors­ning­en. Sta­dens för­hopp­ning är att tek­ni­ken ska få tra­fi­ken att fly­ta bätt­re i kors­ning­en med re­al­tids­styr­ning och att cy­klis­ter och gå­en­de ska få mins­ka­de vän­te­ti­der.

FOTO: PER BRANDT

NYTT UT­SE­EN­DE. Så här ser det ut på Lil­la Es­sing­en nu­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.