Quiz. Hit­ta Stock­holms sto­ra väg­byg­gen från förr!

Va­sa­ga­tan lär nu kor­kas igen när den byggs om. Men väg­byg­gen har all­tid på­gått i Stockholm. Vad kan du om var det grävs el­ler byggs på de här bil­der­na av den gam­la hu­vud­sta­den?

Mitt i Kungsholmen - - QUIZ · UTMANING! - Quiz: Per Brandt

7 VIL­KEN GA­TA? Ga­tu­jobb år 1960 på... ● 1. Hamn­ga­tan ● X. Svea­vä­gen ● 2. Kla­ra­bergs­ga­tan

4 VIL­KEN PLATS? Här grävs det i ga­tan för nya spår­vägs­spår vid... ● 1. Te­gel­bac­ken ● X. Skepps­bron ● 2. Strand­vä­gen

3 VIL­KEN GA­TA? Slu­tet av 1800-ta­let och det läggs sten på .... ● 1. Odeng­a­tan ● X. Bib­li­o­teks­ga­tan ● 2. Bir­ger Jarls­ga­tan

1 VIL­KEN PLATS? Här fix­as det med ga­tan och as­fal­te­ras, och även idag på­går det jobb på den här plat­sen, som är? ● 1. Norr­tull ● X. Slus­sen ● 2. Fri­ham­nen

2 VIL­KEN BRO? 1946 och två stock­hol­ma­re står och snick­rar på det som ska bli... ● 1. Norr­bro ● X. Skepp­s­holms­bron ● 2. Ström­bron

6 VIL­KEN BRO? Året är 1943 och för­be­re­del­ser in­för ett bro­byg­ge på­går, ser du vil­ken bro? ● 1. Kungs­bron ● X. Barn­hus­bron ● 2. S:t Eriks­bron

8 VIL­KET TORG? Ett torg i Gam­la stan rustas, men ser du vil­ket? ● 1. Stor­tor­get ● X. Järn­tor­get ● 2. Korn­hamn­storg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.