Kom­mu­nal

Mitt i Kungsholmen - - NYHETER · KUNGSHOLME­N · ESSINGEÖAR­NA - KÄL­LA: KOM­MU­NAL.SE

● Om­kring en tred­je­del av Kom­mu­nals 500 000 med­lem­mar job­bar inom äldre­omsor­gen.

● De störs­ta grup­per­na är un­der­skö­ters­kor och vård­bi­trä­den.

● Kom­mu­nals sek­tion pri­vat vård och om­sorg i Stock­holm har 3 800 med­lem­mar be­stå­en­de av pri­va­tan­ställ­da vård­bi­trä­den och un­der­skö­ters­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.