En fink med pig­ment­fel?

Mitt i Kungsholmen - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Kristi­na kom­men­te­rar bildin­sän­da­ren från tid­ning­en vec­ka 37.

An­gå­en­de bil­der­na på fåg­lar­na i in­ners­tan, skul­le jag in­te sä­ga att den sista bil­den är en för­rymd bur­få­gel som en an­nan in­sän­da­re fö­reslog. Sna­ra­re en pil­fink el­ler grå­sparv med leu­cism. Leu­cism be­ror på re­du­ce­rat pig­ment, helt el­ler del­vis och gör att dju­ret kan helt el­ler ba­ra del­vis va­ra vitt. Leu­cism är in­te det­sam­ma som al­bi­nism.

FOTO: RE­BEC­CA STADENER

VAT­TEN. Mor­gon­sol över Väs­ter­bron.

FÄRGFEL? Från för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.