Om vilto­lyc­ka in­träf­far – så här ska du age­ra

Mitt i Kungsholmen - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

1 Kon­trol­le­ra att inga per­sonska­dor finns, age­ra i så fall ut­i­från att bi­stå des­sa. 2 Sätt ut var­ningstri­ang­el för att var­sko and­ra tra­fi­kan­ter på en mind­re tra­fi­ke­rad väg. 3 Stan­na och märk ut plat­sen för olyc­kan med ett plast­band el­ler lik­nan­de.

4 Även om dju­ret in­te är ska­dat, ring po­li­sen på 112 och upp­ge var du be­fin­ner dig.

5 Gör en an­mä­lan till ditt för­säk­rings­bo­lag om for­do­net ska­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.