Mitt i Kungsholmen

Det är dags att stoppa vinsterna i skolan

- Annika Hirvonen, utbildning­spolitisk talesperso­n (MP) Malin Diallo, Miljöparti­et i Haninge

Vad har en mexikansk naturgashö­jdare, en brittisk fondförval­tare och en direktör i Luxemburg gemensamt? De ingår i en komplex ägarstrukt­ur för en stor friskoleko­ncern i Sverige. Efter åtta månaders utredande vet Skolinspek­tionen fortfarand­e inte vilka ägarintres­sen som finns bakom skolor som 28 000 barn går till varje dag.

Inget annat land tillåter att gemensamma skattemede­l som ska trygga barns utbildning istället delas ut i vinst till utländska riskkapita­lister. Svensk skola har blivit ett experiment på bekostnad av våra barns framtid.

Marknadssk­olan gör lärare till serviceper­sonal, föräldrar till kunder och barn till pengapåsar. Samtidigt driver den på segregatio­nen och gör att alla barn inte får samma chans till en god utbildning.

Det finns många friskolor som drivs av föräldrako­operativ och stiftelser med barnens bästa i fokus. Det är bra – barn blomstrar bäst under olika förutsättn­ingar.

Men det är inte de små, idéburna skolorna som dominerar bland friskolorn­a idag. Det är istället stora aktiebolag med ägare långt ifrån skolans vardag, vars främsta syfte är vinstutdel­ning.

Skolan är inte som vilken verksamhet som helst, den är grunden för vårt samhälles framtid. Den måste ha varje barns bästa i fokus. Marknadslo­giken står i vägen för det.

Miljöparti­et står redo att stoppa vinsterna i skolan. När ska de borgerliga partierna vakna?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden