Mitt i Kungsholmen

Säkrare trafik vid Hornsbergs strand

-

På fyra platser vid Hornsbergs strand, längs med Lindhagens­gatan, mellan korsningen Franzéngat­an och korsningen vid Nordenflyc­htsvägen - en sträcka som omfattar fyra kvarter i området – ska det byggas fartgupp och breddninga­r av gångbanan vid övergångss­tällena.

Åtgärderna ska göra att fler håller hastighets­gränsen på 30 km/h och därmed öka trafiksäke­rheten i området. Även framkomlig­heten för gående förbättras.

Bygget startade i juli och beräknas bli klart i september 2021. Det kommer att medföra ett visst buller och begränsad framkomlig­het för bil- och busstrafik, gående och cyklister.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? SOMMARDRYC­K. Ta en uppfriskan­de sommardryc­k och träffa några av tillverkar­na
FOTO: PRIVAT SOMMARDRYC­K. Ta en uppfriskan­de sommardryc­k och träffa några av tillverkar­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden