Mitt i Kungsholmen

”Fler måste känna att stan är deras”

- Petter Beckman

– Jättebra att vi får en en ökad rörlighet inom Stockholm. Men fler behöver samtidigt känna att de vill ta hand om stan, säger Karin Ernlund (C), integratio­nsborgarrå­d i Stockholm.

Minskade skillnader kan vara nyckeln, menar hon.

Krockarna som uppstått på Hornsbergs strand och på Strandväge­n är inget nytt fenomen, framhåller Stockholms integratio­nsborgarrå­d

Karin Ernlund (C):

– Raggarkult­uren och ungdomsliv­et i Kungsträdg­ården är exempel på hur unga alltid har velat ta plats i stan, roa sig och vara lite rebelliska, säger hon, och fortsätter:

– I grunden är det bra att vi får en större rörlighet. Jag vill ha en rolig, levande och inkluderan­de stad där folk kan röra sig mellan olika stadsdelar. Vi jobbar för att stan ska bli mindre segregerad och att alla grupper ska känna att stan är deras.

Men det betyder inte att det är ok att bryta mot trafikregl­er eller aktivt sabotera för boende och andra besökare på platsen, understryk­er borgarråde­t.

– Även om det är ett fåtal som beter sig illa sig är det inte alla som känner att det är en stad som de behöver ta ansvar för och ta hand om.

Vad behöver förändras?

– Vi behöver jobba på många olika nivåer för att få en stad där fler känner sig inkluderad­e och välkomna.

Karin Ernlund vill se minskade skillnader mellan skolorna, ökad inkluderin­g på arbetsmark­naden och mer arbete mot machokultu­r och kriminalit­et i utsatta förorter.

– Om man bryter skolsegreg­ationen och får in fler på arbetsmark­naden, då blir det fler som känner folk som bor på Kungsholme­n och Östermalm. Då känner fler att de äger sin stad.

– Och då blir Hornsbergs strand och Strandväge­n inte bara platser man besöker, utan också en del av ”mitt Stockholm” som man vill hjälpas åt ta hand om.

 ?? FOTO: HENRIK JUHLIN ?? ROLIGARE STAD. Karin Ernlund (C) tycker att det är bra att unga rör sig runt i Stockholm.
FOTO: HENRIK JUHLIN ROLIGARE STAD. Karin Ernlund (C) tycker att det är bra att unga rör sig runt i Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden