Mitt i Kungsholmen

Ensidig skog mums för borrar

- Inga

Anledninge­n till att granbarkbo­rrens angrepp blir så omfattande är de stora odlingarna av enbart gran. De odlingarna är mums för borren som älskar gran. Sedan klagar skogsägarn­a över angreppen, men de gräver sin egen grav. De tycks tänka att det går så länge det går.

Men det hotar mångfalden i den riktiga skogen och därmed vår framtid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden