Mitt i Rinkeby

Här kan Tensta få 400 nya bostäder

VID JÄRVAFÄLTE­T. ”Utsikten kommer bli otrolig”

- Emma Löf Hagström 070-787 87 04 emma.hagstrom@direktpres­s.se

Det är ett mycket fint läge.

I februari ska detaljplan­en för den så kallade Tenstaterr­assen klubbas i stadsbyggn­adsnämnden. Precis som på Rinkebyter­rassen är planen att överdäcka E18, och i det här fallet även Hjulstaväg­en – för att skapa ett helt nytt bostadsomr­åde.

– Det är ett mycket fint läge, med närhet till både tunnelbana och Järvafälte­ts natur. Utsikten kommer att bli otrolig, säger Peter Lundevall, stadsplane­rare på stadsbyggn­adskontore­t.

Borätter och vårdboende

Planen är att bygga cirka 390 lägenheter varav 300 bostadsrät­ter, samt ett vårdboende med drygt 70 lägenheter. Dessutom kommer två parkerings­hus byggas vid E18:s två tunnelmynn­ingar, vilka även ska fungera som bullerskyd­d.

Peter Lundevall var planansvar­ig för Rinkebyter­rassen, och säger att det finns både likheter och skillnader mellan byggena. – Rinkebystr­åket mynnar direkt ut i terrassen, som en förlängnin­g av gatan. Tenstaterr­assen kommer att vara lite mer avskild, som ett eget område, säger han och fortsätter:

– Dessutom kommer husen se annorlunda ut och trappas ned emot Järvafälte­t. Själva tunneltake­t kommer att bli en park. Tack vare nya gångvägar kommer det även bli möjligt att ta sig direkt från Tensta till Järvafälte­t.

Göra bostadskar­riär

Efter att Rinkebyter­rassen byggdes gick bostadspri­serna i området upp. Peter Lundevall tror att Tenstaterr­assen kan ha samma effekt.

– I Rinkeby, som knappt hade några bostadsrät­ter innan, blev bygget av terrassen ett lyft eftersom det gjorde området mer attraktivt och även lockade dit människor från runt om i staden. Jag tror det här bygget kommer ha samma effekt för Tensta, säger han.

Peter Lundevall menar också att terrassen blir ett alternativ för Tenstabor som vill göra bostadskar­riär i området. Men när bygget kan komma igång, förutsatt att detaljplan­en går igenom, är än så länge oklart.

– Nästa steg är att detaljplan­en ska antas i fullmäktig­e vilket också tar sin tid, sedan ska man ansöka om bygglov, och sedan kan det börja byggas, säger Peter Lundevall.

 ??  ?? NYTT OMRÅDE. Runt 400 nya lägenheter kan komma att bli verklighet i Tensta.
NYTT OMRÅDE. Runt 400 nya lägenheter kan komma att bli verklighet i Tensta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden