Mitt i Rinkeby

Till Svenonius: ”Det är dags att kliva av!”

- Kerstin

I Aktuellt kunde vi se vårt finansregi­onråd Irene Svenonius iklädd vit hjälm uppmana Stockholms invånare att ta sitt ansvar och stanna hemma i påsk.

Det känns ironiskt att höra henne tala om ansvar som har kört Stockholms sjukvård i botten med alla privatiser­ingar av vården, nu senast under brinnande corona-kris det fungerande Bromma sjukhus för 570 miljoner kronor!

Dessutom har hon varit jävig och är ansvarig för alla bortslösad­e miljoner utbetalnin­gar till inkompeten­ta konsulter under NKS-bygget. Så Irene Svenonius är du rätt person att tala om ansvar?!

Varslen av sjukvårdsp­ersonal ligger kvar och Irene Svenonius sitter kvar på högsta befattning­en i Region Stockholm. Det är dags att kliva av tillsamman­s med dina allianskol­legor och ta ansvar!

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? KRAV. Skribenten kräver att Irene Svenonius avgår.
FOTO: MOSTPHOTOS KRAV. Skribenten kräver att Irene Svenonius avgår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden