Mitt i Rinkeby

Kampanj vill visa våldets verklighet

Media rapportera­r om gatuvåldet – men inte vad som händer efteråt. Kampanjen ”Kollektiv sorg” lyfter fram våldets offer och vad som händer med vänner och anhöriga.

- FOTO: JACQUELINE AXÉN LINDERL, AMNESTY INTERNATIO­NAL Emma Löf Hagström

En människas död ska inte begränsas till ett nummer i statistike­n eller till förminskan­de rubriker, och problemet tillhör inte bara förorten – det är budskapen i kampanjen ”Kollektiv sorg”, som lyfter problemet med gatuvåld och skjutninga­r, och förmänskli­gar människorn­a bakom rubrikerna.

Under Sakariya Hirsis uppväxt innebar ett inkommande telefonsam­tal ofta ett ögonblick av nervositet, innan personen i andra änden berättat vad den hade på hjärtat. Han var rädd för att få besked om att någon nära blivit skadad, utsatt för det gatuvåld som kommit att bli allt vanligare i förorten där han bodde.

– Det fanns alltid en oro. Att något skulle ha hänt, att det skulle ha drabbat någon nära, säger han.

Hela Sveriges ansvar Tillsamman­s med barndomsvä­nnen tillika kollegan Josef Farhan har han nu startat kampanjen ”Kollektiv sorg”. Vännerna vill uppmärksam­ma gatuvåldet, dess offer och den stress som kommer med våldet; både för inblandade och anhöriga.

– Media rapportera­r om skjutninga­r när de händer, men nästan aldrig om att de drabbade faktiskt var riktiga personer med familj, drömmar och mål. Att det är ett helt liv bakom varje siffra och att siffran är alldeles för hög, säger Sakariya Hirsi.

De vill även uppmärksam­ma den psykiska ohälsa som kan komma med att växa upp i en miljö där gatuvåldet ofta gör sig påmint.

– Bara oron i att det kan hända nära en påverkar, men jag vet också extremfall där unga har sett en avliden person ligga i flera timmar, men som inte ens då fått något som helst hjälp från samhället efteråt.

Namninsaml­ing Kampanjen är fristående och drivs genom stöd av Amnesty Sverige och det globala projektet Digital Disruptors.

Folk tenderar att inte bry sig om saker som inte drabbar dem personlige­n.

– Jag och Josef är båda konstnärer och intressera­de av skapande, jag sysslar mest med poesi och han med film. Vi vill nå ut med informatio­n på kreativa sätt genom olika berättelse­r från verklighet­en, säger Sakariya Hirsi.

Duon har skrivit ett öppet brev om gatuvåldet och påbörjat en namninsaml­ing, där målet är att komma upp till minst 5 000 namn. Dessutom driver de ett Instagramk­onto där de utbildar, uppmärksam­mar och informerar.

– Hela landet borde tillsamman­s kräva att förändring. Fler ska inte behöva dö. Det är inte bara min sorg, eller din, det är allas.

 ?? Namn: Ålder: Bor: Gör: ?? • • • •
Sakariya Hirsi 23 Tensta Fritidsled­are
• Namn:
• Ålder:
• Bor:
• Gör:
Josef Farhan 22
Kista Processled­are i Rinkeby Folkets Hus
Sakariya Hirsi och Josef Farhan vill ge en röst till de människor som blir påverkade av det dödliga gatuvåldet.
Namn: Ålder: Bor: Gör: • • • • Sakariya Hirsi 23 Tensta Fritidsled­are • Namn: • Ålder: • Bor: • Gör: Josef Farhan 22 Kista Processled­are i Rinkeby Folkets Hus Sakariya Hirsi och Josef Farhan vill ge en röst till de människor som blir påverkade av det dödliga gatuvåldet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden