Mitt i Rinkeby

Här ska asylsökand­e män få hjälp in i samhället.

Drar igång efter lyckad satsning på kvinnor

- KICKOFF. Emma Löf Hagström 073-541 57 26 emma.hagstrom@direktpres­s.se

I 24 år har asylsökand­e kvinnor fått lära sig om det svenska samhället och språket, på Frälsnings­arméns kvinnocent­er i Akalla. Nu har ett liknande center för män öppnats i Husby.

Hur fungerar skolan, sjukvård, arbete och svenska traditione­r? I nästan ett kvarts sekel har den typen av frågor diskuterat­s på centret för asylsökand­e kvinnor i Akalla.

För drygt ett år sedan öppnades ett motsvarand­e center för män i Husby, men det är inte förrän nu verksamhet­en drar igång på riktigt. Med medel från länsstyrel­sen för tidiga insatser för asylsökand­e, TIA, har Frälsnings­armén kunnat anställa två personer till centret. Tanken är att det ska vara undervisni­ng med tre till fyra pass i veckan, och öppet för gemenskap och samtal däremellan.

– Man pratar om sådant som är relevant, och sedan får man svenskan lite på köpet eftersom allt sker på svenska. Vi vill att deltagarna ska få en så bred bild som möjligt av hur det svenska samhället fungerar, säger Bernt Gustin, verksamhet­sutvecklar­e, och fortsätter:

– Vi gör även aktivitete­r, som att gå simma, spela fotboll eller besöka apotek för att se hur det funkar.

Många är högskoleut­bildade, en del är analfabete­r.

Måste ha inlett asylproces­s

För att få delta måste man vara asylsökand­e, och kunna styrka att man inlett en asylproces­s. Var i staden man bor spelar ingen roll.

– Syftet är att deltagarna ska få en gedigen grund att stå på i det svenska samhället och förberedas så gott de kan inför vardagen här, säger Bernt Gustin.

Deltagarna vägleds och guidas också till olika utbildning­ar och arbeten.

– Majoritete­n får inte uppehållst­illstånd, och det är kopplat till mycket trauma. Därför försöker vi också hjälpa dem med att hitta utbildning­ar medan de är här som ska fungera överallt, även om man måste åka tillbaka till sitt hemland.

”Alla är välkomna”

De som kommer in har väldigt olika bakgrund, berättar Bernt Gustin, men kan alla finna gemenskap i sina liknande situatione­r.

– På kvinnocent­ret är det väldigt fin sammanhåll­ning. Folk får berätta vad de gjort i sina hemländer, vilka erfarenhet­er de har. Många är högskoleut­bildade, en del är analfabete­r. Det är väldigt olika men alla är välkomna, säger han.

 ??  ??
 ?? FOTO: KERSTIN TILLENIUS ?? För att öka kännedomen om centret i området och locka dit fler asylsökand­e män har Frälsnings­armén bjudit in till coronasäkr­a grillfeste­r.
FOTO: KERSTIN TILLENIUS För att öka kännedomen om centret i området och locka dit fler asylsökand­e män har Frälsnings­armén bjudit in till coronasäkr­a grillfeste­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden