Mitt i Rinkeby

Byggarbeta­rna stressar mig!

- Snart knäpp Frusen äldre

Stockholms innerstad växer, det kan man ju säga när man ser dessa byggjobbar­e överallt med gula västar. Värst är det att bo på en byggarbets­plats och se alla dessa byggare varje dag runt huset. Speciellt när många jobbar hemifrån, är pensionäre­r, äldre eller funktionsh­indrade.

Ibland står dessa byggare på gatan och bara glor när man går ut och in från porten. Detta är enormt stressande i dessa coronatide­r när många jobbar hemifrån.

Detta skapar psykisk ohälsa och stressrela­terade sjukdomar. De som inte har råd att flytta till exempel fattigpens­ionärer, äldre får tvingas bo kvar i en byggarbets­plats. Man borde evakuera boende innan byggarbets­plats startas.

 ?? FOTO: ANNA SERRANDER ?? VACKERT. Trots pandemins mörka moln över Stockholm bor vi ändå i världens vackraste stad.
FOTO: ANNA SERRANDER VACKERT. Trots pandemins mörka moln över Stockholm bor vi ändå i världens vackraste stad.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden