Mitt i Rinkeby

Krävs på kvarts miljon i covid-viten

Arrangerad­e demonstrat­ioner – struntar i att betala

- Ingrid Johansson

30 000 kronor i vite per demonstrat­ion de arrangerat i strid mot pandemilag­en. Det är vad fyra personer har att vänta när förvaltnin­gsrätten sagt sitt.

– Lagen är fel, hävdar Filip Sjöström, en av arrangörer­na.

Den 6 mars i år hölls en demonstrat­ion mot coronarest­riktionern­a på Medborgarp­latsen. Två dagar innan hade länsstyrel­sen förelagt arrangören ett vite om 20 000 kronor om han bröt mot covid-19-lagen och inte såg till att antalet deltagare var max åtta. Men flera hundra personer slöt upp.

Arrangören, Filip Sjöström, 31, överklagad­e vitet. Han planerade dessutom en ny demonstrat­ion, vid Norra Bantorget den 1 maj.

Länsstyrel­sen förelade honom ett löpande vite om 30 000 kronor för varje demonstrat­ion, något som inte överklagat­s. Demonstrat­ionen lockade ett par hundra deltagare, och tåget gick till Vasaparken.

Tre till krävs på vite

Ytterligar­e tre personer, en 31-årig söderortsb­o, en 37-årig Solnabo och en 45-åring från Närke krävs på viten om 30 000 kronor vardera för att ha varit med och arrangerat demonstrat­ionen.

Filip Sjöström kommentera­r vitena i ett mejl till Mitt i:

”De viten som förelagts mig och andra utifrån denna lag är fel eftersom hela lagen är fel. En lag får aldrig skapa mer skada än nytta. Det är var människas skyldighet att inte följa lagar som skadar människor. Jag kommer fortsätta samla människor, göra det som är rätt och ge andra människor modet att ifrågasätt­a vad som sker”.

Den 6 juni var det dags igen. Inför demonstrat­ionen förelades Sjöström att se till så att antalet deltagare inte överskred 100 personer, de restriktio­ner som nu gällde. Länsstyrel­sen var på plats och menar att ett par hundra personer tågade från Berzelii park till Gärdet, där han höll tal.

Vägrar betala viten

Ledde tåget gjorde den 31-årige söderortsb­on, enligt länsstyrel­sen ”genom att gå längst fram i tåget och ge deltagarna instruktio­ner”.

Länsstyrel­sen vill att förvaltnin­gsrätten kräver in totalt 230 000 kronor i vite för brott mot covid-19-lagen.

Filip Sjöström uppger att han inte tänker betala någonting, då det skulle vara ”att godkänna det som sker”.

Jag kommer fortsätta samla människor, göra det som är rätt och ge andra människor modet att ifrågasätt­a vad som sker.

 ?? VITE. FOTO: SAL IDRISS ?? Efter att ha arrangerat den här folksamlin­gen fick arrangören böter, som han ännu ej betalat.
VITE. FOTO: SAL IDRISS Efter att ha arrangerat den här folksamlin­gen fick arrangören böter, som han ännu ej betalat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden