Sex ra­ka ut­an se­ger för Sol­len­tu­na FK

Mitt i Sollentuna - - SPORT · FÖRENINGSL­IV · MOTION -

FOT­BOLL. Sol­len­tu­na FK:s fort­sät­ter att slad­da i se­ri­en. På sön­da­gen blev det 0–0 bor­ta mot bot­ten­kol­le­gan Nykö­ping BIS. Där­med har SFK in­te vun­nit i di­vi­sion 1 nor­ra se­dan 29 ju­ni då de slog Va­salund hem­ma. På lör­dag vän­tar BK For­ward bor­ta, även dem lig­ger i bot­ten. To­talt nio om­gång­ar åter­står och Sol­len­tu­na lig­ger tol­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.