Krys­sa rätt och vinn bio­bil­jet­ter!

Mitt i Sollentuna - - KORSORD · KRYSSA OCH VINN · VECKA 36 - Täv­la med Di­rekt­press! För­ra veckans vin­na­re:

● Var med i ut­lott­ning­en av två bio­bil­jet­ter – ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets färg­mar­ke­ra­de ru­tor.

● Täv­la ge­nom att skic­ka in kod­or­den, ditt namn och din adress till e-post­a­dres­sen kors­ord@di­rekt­press.se – el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen ”Kors­ord, Di­rekt­press, Box 5290, 102 46 Stock­holm”. Se­nast på ons­dag den 11 sep­tem­ber kloc­kan 14.00 vill vi ha din lös­ning.

Ing­var Fors­berg, Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.