Club Ga­laxy

Mitt i Sollentuna - - TJÄNSTER & HANTVERK -

●Väl­kom­na till hös­tens förs­ta Club Ga­laxy lör­dag den 21 sep­tem­ber. Häg­gar­na un­der­hål­ler och spe­lar un­der kväl­len. Club Ga­laxy är för dig som är i be­hov av ex­tra stöd. Vi öpp­nar kl 18.00 och stäng­er kl 21.00. En­tré: 80 kr & 30 kr för led­sa­ga­re, fi­ka in­går i pri­set. Kon­takt: 08-57922865. Varmt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.