24,8

Mitt i Sollentuna - - NYHETER -

MIL­JO­NER får Sol­len­tu­na en­ligt re­ge­ring­ens nya bud­get för att sat­sa på väl­fär­den i kom­mu­ner­na i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.