Må­nads­mö­te SPF Se­ni­o­rer­na Tu­na­sol

Mitt i Sollentuna - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 29 SEPTEMBER–6 OK -

●Al­la med­lem­mar är väl­kom­na. 30 sep­tem­ber kl 14 till För­sam­lings­vå­ning­en, Edsviks­kyr­kan, Ka­pell­vä­gen 2. In­ga­lill Mo­san­der, jour­na­list känd som bokre­cen­sent från bl.a. God­kväll­pro­gram­met i TV, be­sö­ker oss ef­ter bok­mäs­san och ger oss ak­tu­el­la bok­tips. Ent­re’: 50 kr in­klu­si­ve kaf­fe el­ler te med bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.