Land­sno­ra kvarn – Öp­pet hus

Mitt i Sollentuna - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 29 SEPTEMBER–6 OK -

●Kl 10.00–14.00. Land­snora­vä­gen 80. Kvar­nen och så­gen som är Stock­holms läns en­da vat­ten­driv­na ram­såg är i full drift. Ny­ba­kat tunn­bröd (i så­gen), sten­ma­let ve­te­mjöl, råg­mjöl och din­kel finns att kö­pa. Snic­kar­hör­na för barn och prö­va gär­na vår cho­klad­ka­ta­pult. Kaf­fe­ser­ve­ring med hem­bakt. Arr: Sol­len­tu­na Hem­bygds­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.