Tis­dags­café­et

Mitt i Sollentuna - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 29 SEPTEMBER–6 OK -

●Tis­dags­café mel­lan kl 11 och 13 i Sankt Lars­går­den – Sol­len­tu­na kyr­ka. Vi fi­kar, pra­tar, spe­lar ping­is och bil­jard in­om­hus. Vid lämp­ligt vä­der även bou­le ut­om­hus. Träf­far­na har ” öp­pet hus” – kom och gå som det pas­sar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.