VECKANS TISTEL:

Mitt i Sollentuna - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT -

Att in­te föl­ja rå­den för att mins­ka smitt­sprid­ning­en, fram­för allt gäl­lan­de att hål­la av­stånd, är ing­et an­nat än ett stort hånA­no­nym mot den hårt sli­tan­de vård­per­so­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.