Jip­pie – som­ma­ren har änt­li­gen ta­git slut!

Mitt i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA · TIPSA OSS! - ANNE LICHTENSTE­IN Re­por­ter

Miss­för­stå mig rätt! Jag äls­kar sol och bad. Långa ljum­ma kväl­lar och att man kan gå bar­fo­ta på skogs­sti­gar. Jag äls­kar att slip­pa fry­sa. Att jag kan so­va ut­an täc­ke. Jag äls­kar att ja­ga so­lens strå­lar i mi­ni­ma­lis­tiskt med klä­der.

Men! Jag har små­barn. Be­hö­ver jag sä­ga mer? Jag har läng­tat ef­ter att få job­ba i lugn och ro. Jag har läng­tat ef­ter att få va­ra still mer än två mi­nu­ter un­der en hel dag. Jag har läng­tat bort från den så kal­la­de se­mestern. För snac­kar man in­te om att se­mes­ter ska va­ra till för att vi­la upp sig?

Jag är ald­rig så trött som när jag hängt med mi­na barn 24/7 i fle­ra da­gar i rad.

För att in­te ta­la om fle­ra

VECKOR i rad. Jag äls­kar mi­na små bu­sar. Men de gör mig så för­ban­nat trött.

Da­gen då för­sko­lan öpp­na­des igen ef­ter som­marup­pe­hål­let jubla­de mitt in­re.

Mi­na hjärn­cel­ler gjor­de kul­ler­byt­tor. In­te fram­för mi­na barn såklart, men i smyg hån­log jag när jag läm­na­de över dem i nå­gon an­nans tryg­ga famn.

Kä­ra barn: Ha­ta mig in­te när ni hit­tar den här krö­ni­kan i en ur­klippspärm om 20 år. Det var för ert bäs­ta. Jag lo­var.

Jag äls­kar att ja­ga so­lens strå­lar i mi­ni­ma­lis­tiskt med klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.