· Al­la har vi nå­gon gång köpt någon­ting vi ång­rar. Men vil­ket är ditt säms­ta köp?

Mitt i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA · TIPSA OSS! -

To­mas Jans­son, 46, job­bar med it-sup­port:

– En Ci­troën C5. Den ha­de ett hyd­rau­lik­sy­stem som gjor­de att det kän­des som he­la ha­vet stor­mar. So­nen spyd­de som en gris.

Mats Lin­dquist, 46, spe­ci­a­list­lä­ka­re på am­bu­lan­sen:

– Det är nog lö­par­s­kor. Det kan va­ra svårt att få pass­for­men rätt från bör­jan, och då får man kö­pa nya. Det har jag gjort många gång­er.

An­na Sund­ström, 33, stu­dent:

– En gång köp­te jag en sus­hi som jag trod­de var god, så var den in­te det.

Ann Gar­de­land, 44, per­son­lig as­si­stent i Jär­fäl­la:

– Skor som jag köp­te on­li­ne på nå­gon ki­ne­sisk hem­si­da till min dot­ter. De drog 4 000 när det skul­le kos­ta 500. Jag bor­de ha kol­lat upp hem­si­dan bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.