Mitt i Sollentuna

Livräddand­e sms börjar skickas igen

-

STOCKHOLM. Sedan i mars har Region Stockholms sms-tjänst, som gör att privatpers­oner kan hjälpa till vid larm om misstänka hjärtstopp, legat nere.

Nu har den startats upp igen.

– På grund av covid-19-pandemin pausades tjänsten i våras för att inte bidra till ökad smittsprid­ning, men nu bedömer vi att smittsprid­ningen är så pass låg att vi kan starta igen, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospita­la vården i Region Stockholm, i en kommentar.

I Stockholm finns 23000 registrera­de SMS-livräddare, som alltså återigen kommer kunna assistera folk i behov av vård.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? SMS.
Livräddare i Stockholm kommer få SMS igen.
FOTO: MOSTPHOTOS SMS. Livräddare i Stockholm kommer få SMS igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden