Mitt i Sollentuna

Så tas en ny dekal fram

-

● Dekalerna och skyltarna tas fram på olika sätt.

● Ett kan vara att en trafikentr­eprenör gör en förfrågan om att få en tydligare lapp som uppmanar resenärer med exempelvis barnvagnar att inte åka rulltrappa­n.

● Ett annat kan vara att en ny lag träder i kraft, som

GDPR eller rökförbude­t på allmänna platser.

● Idén till en dekal tas sedan fram av en designbyrå innan den går vidare på remiss till trafikentr­eprenörer och en resursgrup­p för olika handikappo­rganisatio­ner.

● Till sist går den till tillverkni­ng och fasas in för att byta ut gamla.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden