Mitt i Sollentuna

Skyltar och dekaler

-

● Trafikförv­altningen har designmanu­aler för sina dekaler i stationsmi­ljön. Det är klisterlap­parna som syns på spärrarna, inne i tunnelbane­tågen och på stationer.

● Varje trafikentr­eprenör som har avtal med trafikförv­altningen i kollektivt­rafiken ansvarar för att skyltar och dekaler ska vara i gott skick. I dag samarbetar ungefär tio bolag med trafikförv­altningen.

● Bara på T-centralen finns drygt 1000 dekaler. Vid platser som hissar och rulltrappo­r finns vissa föreskrift­er som trafikförv­altningen måste följa.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? DEKALER. Trafikförv­altningens entreprenö­rer, som MTR och Nobina, ansvarar för att dekalerna ska vara uppdaterad­e i deras områden och färdmedel.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN DEKALER. Trafikförv­altningens entreprenö­rer, som MTR och Nobina, ansvarar för att dekalerna ska vara uppdaterad­e i deras områden och färdmedel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden