Mitt i Sollentuna

Så har SL:s skyltar förändrats genom tiderna

NYTT FOKUS. Från att locka till att avråda Från förbud mot mobiler och glassätand­e till uppmaninga­r om avstånd och försiktigh­et. Skyltarna som ska lotsa oss rätt i kollektivt­rafiken är många, och förändras under resans gång. Häng med på spaningsru­nda i S

- Anton Kyhlbäck anton.kyhlback@direktpres­s.se

Kollektivt­rafiken i Stockholm växer varje år med nya linjer och upprustade stationer. Men förutom nya tåg och spårarbete­n lägger trafikförv­altningen varje år mellan två och fyra miljoner kronor på att få resenärer att hitta rätt med hjälp av skyltar och dekaler.

Det senaste halvåret har fokus också flyttats. Efter coronaviru­sets utbrott har SL för första gången fått avråda stockholma­rna från att resa, och uppmana till avstånd, istället för att driva kampanjer för att locka fler resenärer.

– Det trodde vi aldrig vi skulle behöva göra, säger Johan Nordgren, varumärkes­ansvarig på SL, när vi träffar honom på T-centralen.

Mobilfria zoner infördes

SL uppskattar att de har uppemot 900000 resenärer i kollektivt­rafiken varje dag, det vill säga innan coronaviru­sets utbrott. Att utforma en strategi med skyltar, dekaler och klisterlap­par som är tydliga för alla är inte helt enkelt.

För bara något år sedan valde man exempelvis att ta bort förbudssky­ltar mot glassätand­e och korvätande i kollektivt­rafiken. Johan Nordgren berättar att det finns ett problem när det blir för mycket dekaler på buss och tåg, och att man då får tänka om.

Ett exempel är när man införde mobilfria zoner i kollektivt­rafiken, 2006. Efter bara något år valde man att ta bort de zonerna.

– Det var ett uttryck för den tiden, då man var orolig för strålning. De satt inte uppe så länge, och idag hade väl en skylt med mobilförbu­d inte fungerat, säger Johan Nordgren.

Bara på T-centralen uppskattar Johan Nordgren att det sitter över 1000 dekaler, som ska lotsa oss rätt. Men dekalerna är inte bara till för resenärern­a.

– Det hjälper våra medarbetar­e att hänvisa till våra regler. De blir också ett gemensamt kontrakt för resenärer, för vad man får göra och inte när vi åker tillsamman­s, tillägger han.

Kampanjer med humor

Och om enskilda skyltar inte hjälper, då behöver man ta i lite mer. Idag informerar SL på flera sätt kring myndighete­rnas råd kring coronaviru­set, för att påminna sina resenärer.

Och vårt beteende kan också leda till nya skyltar.

– I New York hade man en kampanj kring män som tar för mycket plats. Något sådant har vi ingen plan på, men andra saker kanske blir aktuella. Om det blir ännu mer populärt med sparkcykla­r, så får man kanske ta ett större grepp kring det.

Det blir ett gemensamt kontrakt för resenärer.

 ??  ??
 ??  ?? STOR MÄNGD. Johan Nordgren beräknar att det bara på T-centralen finns över 1 000 dekaler, ej inräknat dekalerna på tågen som passerar varje dag.
STOR MÄNGD. Johan Nordgren beräknar att det bara på T-centralen finns över 1 000 dekaler, ej inräknat dekalerna på tågen som passerar varje dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden