Dubb­la guld till Sol­len­tu­na

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA - An­ton Kyhl­bäck

SOL­LEN­TU­NA

Un­der den gång­na hel­gen vann bå­de Sol­len­tu­na VK:s dam­lag och herr­lag för se­ni­o­rer SM­guld i Sö­der­täl­je.

För­ra hel­gen av­gjor­des svens­ka mäs­ter­ska­pet för ju­ni­o­rer i vol­ley­boll. Sol­len­tu­na VK tog dub­belt guld bå­de på dam- och herr­si­dan, ef­ter två da­gars slut­spel i Sö­der­täl­je.

– Som coach var det väl­digt en­kelt, spe­lar­na gjor­de he­la job­bet från start, med bra la­gan­da och slogs för var­je boll, sä­ger dam­la­gets coach, Al­bert Chap­pa­ro, till Sol­len­tu­na VK.

Tje­jer­na låg först i grupp­spe­let un­der lör­da­gen och gick obe­seg­ra­de ge­nom he­la tur­ne­ring­en ut­an att för­lo­ra ett en­da set.

De höll även set­nol­lan un­der fi­na­len och tog tre ra­ka set mot Li­din­gö.

”Stark helg av la­get” Her­rar­nas förs­ta set i fi­na­len mot Ha­bo Wol­ley slu­ta­de dra­ma­tiskt med 29-27. Ho­by Wol­ley jäm­na­de ut led­ning­en, in­nan Sol­len­tu­na tog två ra­ka, och vann i bäst av fem.

Osa­kar Mu­u­ri­nen, coach, led­de herr­la­get un­der fi­nal­da­gen.

– Det var en stark helg av la­get, vi spe­la­de väl­digt sta­bilt och mo­get ge­nom he­la hel­gen, sä­ger han i press­med­de­lan­de.

– Det var ka­non att det slu­ta­de med guld! Men det var vad la­get och spe­lar­na för­tjä­na­de med den ni­vå av vol­ley­boll man vi­sa­de upp un­der hel­gen.

FOTO: HÅ­KAN WENDLER

OBE­SEG­RA­DE. SVK:s ju­ni­or­dam­lag vann fi­na­len i tre ra­ka set mot Li­din­gö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.