Mitt i Sollentuna

Plexiglas ska stoppa pandemipla­nkarna

Antalet utskrivna böter har skjutit i höjden

- Albin Tingstedt

Vi kommer definitivt att ta till oss den här lösningen om den godkänns.

STOCKHOLM

För att få bukt med plankare i kollektivt­rafiken planerar bussoperat­örer att bygga ett skyddsglas runt förarhytte­n. Det för att kunna öppna bussens främre del och åter kontroller­a biljetter.

Sedan i mars har uppmaninge­n från SL och Stockholms busstrafik varit tydlig: ”Gå på genom bakdörrarn­a”. Det, tillsamman­s med att biljettkon­trollerna slopades i hela SL-trafiken en månad senare, ledde till en ökning av människor som åker buss utan att betala för sig – så kallade ”pandemipla­nkare”.

Exakt hur många tjuvåkare det rör sig om har SL inte siffror på. Men sedan man återinförd­e biljettkon­trollerna på lokalbanor och bussar har antalet utskrivna böter skjutit i höjden.

Från att kontroller­na återinförd­es fram till 10 september i år har 33 930 biljettkon­troller utförts, varav 2 359 ledde till böter för att man inte hade en giltig biljett.

Samma period förra året låg motsvarand­e siffror på 16 447 kontroller och 132 böter.

Lösningen: Skyddsglas?

För att få stopp på pandemipla­nkarna har bussbolage­t Nobina, ett av fyra bussbolag som kör i Stockholm, sedan i våras kikat på möjlighete­n att glasa in bussens förarhytt. På så sätt ska det gå att öppna upp bussens främre del utan att påstigande passagerar­e riskerar att smitta bussförare­n, och vice versa. Något som Svenska dagbladet var först med att rapportera om.

– Vi har gjort de tester vi kan. Men vi är inte några medicinska experter och därför det viktigt att Arbetsmilj­överket prövar skydden för att inte riskera våra medarbetar­es säkerhet, säger David Erixon, kommunikat­ionschef på Nobina, till StockholmD­irekt.

Tillgängli­gt för alla

Om lösningen godkänns av Arbetsmilj­överket kommer den erbjudas till hela Sveriges kollektivt­rafik.

– Vi kommer definitivt att ta till oss den här lösningen om den godkänns av SL och våra skyddsorga­nisationer, säger Christer Ekelund, kommunikat­ionschef på bussbolage­t Arriva.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ??
FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden