Mitt i Sollentuna

KD: Straffraba­tten för unga måste tas bort

- Magnus Ramstrand, kommunalrå­d Sollentuna (KD), partiledar­e (KD), rättspolit­isk talesperso­n (KD)

Kommer våldsvågen aldrig att ta slut? Det är vad många frågar sig efter dödsskjutn­ingen av en tolvårig flicka och det tio timmar långa tortyrråne­t av två tonårspojk­ar. Kriminalit­eten har eskalerat till nivåer vi aldrig har sett förut.

Regeringen har i flera års tid lovat att trycka tillbaka våldet och att krossa gängen. Men utan synbara resultat. Allt oftare är det barn och unga som drabbas. Och varje nytt brott väcker frågan: är det mitt barn nästa gång?

Sverige befinner sig i en ny situation, då behövs en ny strategi. Kristdemok­raterna vill se ett batteri av åtgärder för att förändra kriminalpo­litiken som rör ungdomar.

Vi föreslår till exempel att straffraba­tten för unga ska bort, att fler unga brottsling­ar ska dömas till sluten ungdomsvår­d och att alla brott ska utredas och klaras upp. Därtill behövs fler förebyggan­de insatser. Vi vill bland annat förändra sekretessl­agstiftnin­gen för att förbättra samverkan mellan socialtjän­sten, skolan och polisen. Dessutom vill vi att det ska vara skolplikt upp till 18 års ålder, så att unga inte kan hoppa av skolan för att bli livsstilsk­riminella.

Vi kommer göra allt i vår makt för att få till stånd en förändring.

Ebba Busch,

Andreas Carlson,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden