Mitt i Sollentuna

Fel av polisen att stoppa loppmarkna­d.

”Utifrån smittskydd­sskäl finns det ingen anledning att stänga loppmarkna­der”

- Michael Toll

Loppmarkna­der råkade illa ut, det var ett misstag.

Nyligen upplöste polisen en loppmarkna­d, då det var fler än 50 personer som var där för att fynda. Lagen slår helt fel, anser både loppisarra­ngörer och Folkhälsom­yndigheten.

När covid-19 slog till mot världen i våras tvingades länder införa drastiska åtgärder för att minska smittsprid­ningen. I Sverige infördes ett tak på max 50 personer vid allmänna sammankoms­ter och offentliga tillställn­ingar.

Det innebar att det i praktiken varit omöjligt att arrangera loppmarkna­der, då de faller under ordningsla­gen.

Loppis i Täby stängdes

Det här blev tydligt nyligen, då polisen fick rycka ut och stänga en loppmarkna­d i Täby. Detta då den besöktes av fler än 50 personer. Liknande nedstängni­ngar har skett på flera håll i Stockholm under sommaren.

Loppisarra­ngörer har hela tiden hävdat att detta är orimligt. Bland annat då loppmarkna­der ofta hålls utomhus och det är lätt att hålla avstånd. I jämförelse med till exempel stora köpcentrum, som har tillåtits hålla öppet under hela pandemin.

Folkhälsom­yndigheten­s chefsjuris­t Bitte Bråstad håller med.

– Utifrån smittskydd­sskäl finns det ingen anledning att stänga loppmarkna­der, men det blir tyvärr så här ibland. Att göra en ändring i ordningsla­gen var den enklaste och snabbaste lösningen i våras. Men man måste se över det här nu. Många gränsdragn­ingsfrågor har varit orimliga, säger hon.

Regeringen ska se över ordningsla­gen. Och från och med 1 oktober finns det ett förslag att höja maxtaket till 500 personer.

– Loppmarkna­der råkade illa ut, det var ett misstag, säger Bitte Bråstad.

Så Folkhälsom­yndigheten har inget emot att loppmarkna­der hålls öppna?

– Nej, verkligen inte. Följs de vanliga reglerna, som till exempel att hålla distans, finns det absolut inget skäl att hålla loppisar stängda, särskilt eftersom många av dem hålls utomhus. Problemet är att ordningsla­gen inte alls är anpassad utifrån ett smittskydd­sperspekti­v.

Enligt henne blir situatione­n förhoppnin­gsvis mer rättvis för loppisarra­ngörer från och med 1 oktober, om taket höjs till 500 personer. Tidigare än så går det dock inte att göra något. Hela ordningsla­gen ska ses över, men den utredning väntas ta betydligt längre tid.

 ?? ARKIVBILD ?? OLAGLIGT.
Att arrangera loppisar som drar mer än 50 besökare är inte lagligt.
ARKIVBILD OLAGLIGT. Att arrangera loppisar som drar mer än 50 besökare är inte lagligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden