Mitt i Sollentuna

”Det som skulle lösa kriminalit­eten är att folk ringer in tips”

- Jesper, förortsbo

Precis som de flesta andra så tycker jag att gängkrimin­aliteten har gått för långt. Men det som irriterar mig något otroligt är att människor verkar tro att lösningen är att ge polisen mer resurser.

Säkerligen behöver polisen resurser men att ha en massa resurser hjälper inte om det inte har någon informatio­n som dessa resurser ska behandla och bearbeta.

Det som verkligen skulle lösa kriminalit­eten är att folk ringer in tips till polisen eller helt enkelt uttryckt ”tjallar” på alla som är kriminella. För i dessa områden där kriminella härjar så vet många precis vilka de är och vad de håller på med. De har troligen sett delar av deras kriminella verksamhet men på grund av att det i förorterna finns en kultur som barn matas med sedan barnsben att ”Lägg dig inte i det där” eller ”Sköt dig själv och håll dig bara borta” så kommer kriminella fortsätta att härja obehindrat.

Det enda sättet att verkligen få bort kriminella, som jag ser det, är att alla släpper den tystnadsku­ltur som de har blivit lärda sedan barnsben och helt enkelt börjar tipsa och ange allt som de tycker verkar vara misstänkt eller där de vet att oegentligh­eter förekommer.

Skulle alla ha nolltolera­ns mot kriminalit­et och civilkurag­e så skulle detta problem lösa sig relativt fort. För polisen kan inte lösa det ensamt. Vi måste alla hjälpas åt för att lösa det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden