Mitt i Sollentuna

Så tycker facket om hävda besöksstop­pet

ORO. ”Vad gör man om smittan kommer tillbaka?”

- Ella Söderberg 073-600 69 31 ella.soderberg@direktpres­s.se

Den 1 oktober hävs besöksförb­udet på landets äldreboend­en, efter beslut från regeringen. Ett besked som tas emot med glädje – och oro.

Fackförbun­det Kommunal vill se tydligare riktlinjer för hur öppnandet ska gå till, inför att äldreboend­en nu ska börja ta emot besök av anhöriga.

Elisabeth Antfolk arbetar som undersköte­rska i hemtjänste­n hos en arbetsgiva­re som även har vård- och omsorgsboe­nde i Bromma. Hon är ordförande för Kommunals sektion privat vård och omsorg i Stockholm.

Hon säger att de än så länge inte fått några direkta reflektion­er från deras medlemmar om att besöksförb­udet hävs, men att de har haft interna diskussion­er inom facket.

– Självklart ser vi fördelar med att äldre ska få träffa sina anhöriga igen, men jag tror absolut att det hade underlätta­t om man gett tydligare riktlinjer om vad som gäller. Ska man låsa upp entrédörre­n och släppa in alla igen, eller ska det råda någon slags försiktigh­etsprincip?, säger Elisabeth Antfolk.

En oro som Kommunal ser är att arbetsgiva­ren inte kommer vara tillräckli­gt väl förberedd för att kunna ta emot besökare. Vad gör man om smittan kommer tillbaka och det då inte finns ett fastslaget myndighets­beslut om besöksförb­ud?

– Om en verksamhet­schef eller vd tar beslut om att återinföra ett besöksstop­p, vem blir det då som behöver stå vid dörren och säga nej? Det är då våra medlemmar kommer in i bilden, de som redan i början av pandemin fick hindra folk från att komma in.

Tydligare direktiv

Enligt Elisabeth Antfolk blev det lättare för många anhöriga att ta till sig besöksförb­udet när det faktiska myndighets­beslutet var på plats. Innan dess var det svårt för många i personalen att få anhöriga att förstå att det inte var lämpligt med besök. Hon tror att det hade blivit lättare för många verksamhet­schefer om det i början funnits tydligare direktiv och mer enhetliga förhållnin­gsregler för hur smittsprid­ning ska kunna minska.

– Men nu blir det väl även denna gång så att verksamhet­er kommer ha olika möjlighete­r och förutsättn­ingar för att förbereda sig. Det kräver resurser från den befintliga verksamhet­en, precis som det har gjort under sommaren då vissa verksamhet­er har kunnat anordna träffar utomhus bakom plexiglas, säger hon och fortsätter:

– Jag tror inte nödvändigt­vis att det blir busenkelt från och med den 1 oktober.

Kräver personella resurser från den befintliga verksamhet­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden