Mitt i Sollentuna

Johansson (L) välkomnar öppnandet

- Anton Kyhlbäck anton.kyhlback@direktpres­s.se

Vård- och omsorgsnäm­ndens ordförande, Anna-Lena Johansson (L), välkomnar beslutet att öppna äldreboend­en igen för besökare.

Det generella besöksförb­udet till äldreboend­en hävs. Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnäm­ndens ordförande, välkomnar beslutet.

– Många har mått dåligt av att inte ha fått träffa varandra under lång tid. Den stora vinsten med detta beslut är att nära och kära kan träffas igen, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnäm­nden.

Förra veckan meddelade regeringen sitt beslut i frågan, med anledning av att smittsprid­ningen sjunkit i Sverige. Socialstyr­elsens föreskrift­er, som ska ersätta förbudet, är på remiss i kommunerna.

Tar fram rekommenda­tioner

Nu pågår ett arbete om att ta fram regler kring hur besöken ska se ut i Sollentuna.

– Vår medicinskt ansvariga sjuksköter­ska ska tillsamman­s med kollegor ta fram rekommenda­tioner, och sedan kommer utföraren för respektive boende arbeta med hur man ska hantera detta, säger Anna-Lena Johansson. Vad ser du för risker?

– Det är om det kommer en ny våg i samhället. Då kan vi tvingas att fatta nya beslut.

I mars infördes ett generellt besöksförb­ud på äldreboend­en i landet. Senare i juni lättades restriktio­nerna, då symtomfria personer med antikroppa­r inte omfattades av förbudet. Det nya beslutet innebär att det lättas ytterligar­e.

Samma restriktio­ner

Anna-Lena Johansson betonar medborgarn­as egna ansvar.

– Samma restriktio­ner gäller fortfarand­e: att inte besöka någon om man har förkylning­ssymptom, att följa riktlinjer kring hygien och hålla avstånd, jag tror det kommer gå bra, säger hon.

 ?? FOTO: ANNA WETTERGÅRD ?? ANNA-LENA JOHANSSON (L), ordförande i vård- och omsorgsnäm­nden i Sollentuna.
FOTO: ANNA WETTERGÅRD ANNA-LENA JOHANSSON (L), ordförande i vård- och omsorgsnäm­nden i Sollentuna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden